جمعه 12 تیر 1394

 

 

  Search

 

Article Details

 
برنامه امتحانات شهریور 92

 

 

برنامه امتحانات شهریور 92

هنرستان سلمان فارسی – سال تحصیلی 91-92

سوم حسابداری

سوم کامپیوتر

دوم حسابداری

دوم کامپیوتر

تاریخ

روز

عربی2/2-

ریاضی مالی

عربی 2/2

عربی 1/2

عربی1/2

2/6

شنبه

 

 

 

برنامه سازی 1

3/6

یک شنبه

 

برنامه سازی 3

 

 

4/6

دوشنبه

 

 

ریاضی 2

ریاضی 2

5/6

سه شنبه

 

 

زبان خارجه 2

زبان خارجه 2-

بسته 1

9/6

شنبه

 

بسته 3

جغرافی

فیزیک

12/6

سه شنبه

تاریخ – کاربرد رایانه در حسابداری

تاریخ

زبان فارسی 2

جغرافی

زبان فارسی 2

مبانی کامپیوتر

16/6

شنبه

 

 

ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 2

18/6

دوشنبه

 

                                   دانش آموزان  عزیز توجه نمایید:

                      -شروع امتحانات از ساعت 9 صبح می باشد.                          

                                 -در صورت غیبت تحت هر شرایطی در جلسه امتحانی  برای آن درس نمره صفر منظور خواهد شد.

 

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: sheykholia lavasani
Date Posted: 8/7/2013
Number of Views: 415

بازگشت
يك خطا رخ داد.
Error: Unable to load the Article Details page.

 

..:: Copyright 2007 By Salman Farsi Technical HighSchool :: Powered By PersianProcess.com ::..